Menü
   
Itt jártál: > Kezdőlap >

BESZERZÉSEK

BESZERZÉSEK

InnoCult - SKHU/1801/1.1/028 Projekt - BESZERZÉSEK KÖZZÉTÉTELE

Sátrak rendezvényekhez, rajtkapu, kordonok beszerzése (6.2) beszerzés ajánlatkérő közzététele

Ajánlatkérés

 

.................részére

 

Ajánlatkérő adatai:

Neve: Debreceni Kerékpár Kft.

Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 153. 

Képviseli: Czibere Gyula

Adószáma: 24137892-2-09

Az ajánlatkérő telefonszáma, e-mail címe:

Telefon: 06 30 285 74 21

E-mail:boss@jobringa.hu

1. Az ajánlatkérés tárgya 

„InnoCult Innovative development of Cultural and Active Tourism along the touristic routes in Hegyköz Area”című projekt (azonosító szám: SKHU/1801/1.1/028) vonatkozásában az alábbi eszközök beszerzése:

-       Rendezvénysátor, rajtkapu, kordonok az alábbi specifikáció szerint:

A szett tartalma: 4 sátor váz, 4 sátor ponyva, 32 sátor súly, 4 ereszcsatorna, 16 oldalfal, 4 tárolózsák. A sátorponyva anyaga minimum: 3xUV impregnált, megerősített hegesztéssel, megerősített csatlakozóval, vízálló, lélegző anyagból.

1 db rajt/célkapu kerékpáros rendezvények szervezéséhez, legalább 4,5 m széles, vízszintes és függőleges irányban változtatható méretű, 3xUV impregnálással, megerősített hegesztéssel.

18 darab kordon kerékpáros rendezvények szervezésére.

2. Teljesítési határidő: 2021.03.31.

3. A beszerzésre rendelkezésre álló maximális forrás: Sátrak: 5 330 EUR, Rajtkapu:5 426 EUR, Kordonok: 1980 EUR. ÖSSZESEN: 12 736 EUR.

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

·    A feladat ellátásának pénzügyi fedezetét a projektben elnyert támogatás biztosítja.

·    A Vállalkozó egy végszámla kibocsátására jogosult a teljesítést követően. 

·    A Vállalkozónak lehetősége van 1 db előlegszámla/díjbekérő kiállítására.

·    Megrendelő a kiállított számlát a számla kiállításától számított 15 napon belül, átutalás útján egyenlíti ki azzal, hogy Vállalkozó köteles a számlát a kiállítástól számított 3 napon belül Megrendelőnek átadni. Amennyiben Vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fizetési határidő kezdete a számla Megrendelő általi kézhezvételének napja.

·    Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamatot nem fizet.

5. Ajánlatok bírálati szempontja:

A nyertes ajánlat kiválasztása a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik. Az árajánlatokat EURO-ban kérjük benyújtani.

6. Ajánlati kötöttség ideje:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt követő legalább 60 napig marad kötve ajánlatához.

 7. Az árajánlat benyújtásának módja és határideje

Az árajánlatot magyar nyelven e-mailben a boss@jobringa.hu e-mail címre, .pdf formátumban, cégszerű aláírással ellátva, 1 példányban 2021.03.18. 15:00 óráig kell elküldeni.

Az ajánlatkérő Felolvasólap (árajánlat) mintát biztosít jelen ajánlatkérés mellékleteként.

Az ajánlaton kérjük feltüntetni a következő szöveget:

„InnoCult Innovative development of Cultural and Active Tourism along the touristic routes in Hegyköz Area” projekt (azonosító szám: SKHU/1801/1.1/028) vonatkozásában eszközök beszerzése 

A határidőn túl érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. 

8. Kapcsolattartás

Amennyiben az ajánlatkéréssel kapcsolatosan kérdése merül fel, az alábbi elérhetőségen kérhet információt:

Név: Czibere Gyula

E-mail: boss@jobringa.hu

Debrecen, 2021.03.16.

 

                                                         Tisztelettel: 

                                                                                                     Czibere Gyula,

                                                                                                          ügyintéző

 Melléklet: Felolvasó Lap

 Átláthatósági Nyilatkozat

 

 

 

InnoCult – A kulturális és aktív turizmus innovatív fejlesztése a Hegyköz térség turisztikai útvonalain

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által finanszírozott InnoCult – A kulturális és aktív turizmus innovatív fejlesztése a Hegyköz térség turisztikai útvonalain  (projektszám: SKHU/1801/1.1/028) projekt egy olyan komplex megoldás kidolgozására vállalkozik, amely segíti a természeti és kulturális örökség turisztikai célú hasznosítását a szlovák-magyar határrégióban fekvő Hegyközben.

A projekt a következő sajátosságokat azonosította be:

 • az aktív turizmus lehetőségeinek kiaknázatlansága és a kulturális szolgáltatások hiánya, illetve a meglévők alacsony színvonala
 • a térség egységes arculatának és az attrakciók egységes adatbázisának hiánya
 • a magyar és szlovák közösségek, művészek, helyi lakosok és turisztikai szolgáltatók együttműködésének hiánya.

Az InnoCult innovatív megoldást kínál mindhárom hiányosság kezelésére, figyelembe véve a helyi közösségek kohéziója és a fenntartható fejlődés fontosságát.

A projekt fő célja a térség turisztikai vonzerejének fokozása. Ennek érdekében a következő tevékenységek valósulnak meg:

 • A KKV-k kapacitásnövelését célzó eszközbeszerzés és szolgáltatások kialakítása: kerékpárkölcsönző és eszközök események szervezéséhez
 • Weboldal és mobilapplikáció fejlesztése
 • Közös fesztiválok és események szervezése
 • Szabadtéri művészeti alkotások készítése
 • A térség kulturális és természeti értékeit népszerűsítő videók készítése
 • Közös marketingtevékenység megvalósítása

A projekt partnerei:

 • Vezető kedvezményezett: BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Magyarország) bora94.hu
 • Kedvezményezett 1: Debreceni Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Magyarország) jobringa.hu
 • Kedvezményezett 2: Július Spišák-BULL (Szlovákia) bullevent.eu

A megvalósítás időszaka: 2019. április 1. – 2021. július 31.

Az elnyert támogatás összege: 310 360,16 €

A projekt teljes költségvetése: 365 129,60 €

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

 

Szűrő
Cookie